Odstąpienie od umowy - skuteczna recepta na tanią pożyczkę?
opublikowano 2018-02-26 12:00:00

Chwilówki to obecnie najszybsza alternatywa na pozyskanie dodatkowej gotówki w bardzo szybkim czasie. Jak się można domyśleć, takiego rodzaju rozwiązanie niesie za sobą pewne wady. Główne z nich to:

  • wysokie koszty
  • krótki czas pożyczki

Te wady jasno pokazują, że skorzystanie z takiego rodzaju formy pomocy finansowej jest dość ryzykowne bowiem pożyczając (przykładowo) 1,000 zł musimy w przeciągu (przeważnie) 30 dnioddać taką samą kwotę plus całkowity koszt pożyczki (na który składają się odsetki, opłaty przygotowawcze/administracyjne itp.). Całkowity koszt pożyczki to właśnie "najgorsza bolączka" takich pożyczek. Czy można w jakiś sposób zmniejszyć takie koszty? Oczywiście!

Aby zmniejszyć koszty pożyczki musimy wiedzieć co ma największy wpływ na owe koszty a jak wiadomo - im dłuższy okres pożyczki tym więcej do oddania. Nie będziemy rozdrabniać się na składowe całkowitego kosztu pożyczki lecz uwzględnimy w naszych przemyśleniach dwie kowty. Pierwsza to kwota pożyczona (przyjmijmy 1,000 zł) oraz kwota do zwrotu (załóżmy, że będzie to 1,200 zł). Naszą pożyczkę wzięliśmy na okres 30 dni a więc nasze RRSO wynosić będzie ok. 820%czyli na tle naszego rankingu będzie to 9 - 10 miejsce (na dzień pisania artykułu). Co zatem robimy? Otóż odstępujemy od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania pożyczki (a tak naprawdę od daty wpływu pożyczki na nasze konto). Ważne jest to żeby nie przekroczyć tego terminu ponieważ później trzeba oddać wszystko z całkowitym kosztem pożyczki.

Przyjrzyjmy się teraz zagadnieniu jak skutecznie odstąpić od umowy. Najskuteczniej jest wysłać list polecony na adres firmy z wypełnionym wnioskiem. Taki wniosek zwykle znajduje się na stronie internetowej bądź wysyłany jest drogą elektroniczną wraz z umową (lub zwykłym listem jeżeli dana firma wysyła umowę). Taki sposób jest najpewniejszy bowiem mając potwierdzenie nadania mamy również ewentualny dowód (w razie problemów). Jest również możliwość odstąpienia drogą elektroniczną dołączają skan wniosku wypełniony ręcznie jednak w tym przypadku musimy koniecznie zażądać potwierdzenia otrzymania emaila oraz załącznika (najlepiej też zadzwonić). Taka metoda (przy otrzymaniu emaila potwierdzającego) jest również skuteczna. Wysyłając odstąpienie od umowy możemy "nadać poważny ton" dla naszego emaila. Tekst może wyglądać (przykładowo) tak:

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. X (odnieść się do punktu umowy o pożyczkę) Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr XXXXX (wstawić numer umowy).

W załączniku wypełniony skan formularza odstąpienia od umowy.

Zwrot pożyczki zostanie przelany na konto z którego otrzymano pożyczkę w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości.

Proszę o potwierdzenie poprzez e-mail bądź telefonicznie o prawidłowym otrzymaniu skanu formularza odstąpienia od umowy jak najszybciej.

Co robić jeżeli dana firma nie udostępnia formularza odstąpienia od umowy? Najprościej ściągnąć taki wniosek z internetu (lub przepisać tekst podany wyżej) bowiem jest ich mnóstwo.

Ważna jeszcze informacja! Przy odstąpywaniu od umowy należy jeszcze pamiętać o odsetkach umownych, które zwykle wynoszą 10% w skali roku i należą się one ZA KAŻDY DZIEŃ do momentu "oddania" pożyczonych pieniędzy dla danej firmy!

To już wszystko na ten temat, możemy jeszcze dodać, że nasze odstąpienie może mieć "negatywny" wpływa na ewentualne przyszłe pożyczki. Firma taka, widząc, że nie ma z nas "zysku" zwyczajnie nie udzieli nam kolejnej pożyczki. Na to niestety wpływu nikt nie ma.

powrót do listy artykułów